Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Activity 155 Phan Chau Trinh street, Da Nang city Published on: 05-12-2016

07:30 PM - 08:30 PM
First-time visit
Joined
1 hour
Agency Office
Highlight of the city
Activity
Đà Nẵng về đêm
Nghệ thuật truyền thống
Traditional Art
2.24 USD

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh is good for

Good for family with kids Family with kids Good
Good for senior Senior Good
Good for couple Couple Good
Good for solo Solo Good
Good for group Group Good
  • Highly recommended by fellow travellers.
Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tiền thân là Đoàn tuồng giải phóng Quảng Nam, được thành lập ngày 21 tháng 7 năm 1967 tại khu căn cứ kháng chiến của tỉnh.

Image copyrights belong to authors

Why Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh is special ?

Tháng 11 năm 1992 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng có quyết định thành lập Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh trên cơ sở sáp nhập Ban nghiên cứu tuồng và Đoàn nghệ thuật tuồng Quảng Nam -Đà Nẵng. Sau khi thành phố Đà Nẵng tách ra thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh trở thành đơn vị nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng.


Thời gian: 19h30 thứ tư & thứ 7 hàng tuần


Thời lượng: 45 – 50 phút (Duration: 45 – 50 minutes)


Giá vé: 50.000 VND (Ticket Giá: 50.000 VND)


Địa điểm: Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh


Địa chỉ: 155 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng


Điện thoại: (+84) 5113.561.291


Show diễn 01: Bức Tranh Quê


Đơn vị thực hiện: Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.


Giới thiệu nghệ thuật Tuồng, một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống độc đáo. Chương trình với các trích đoạn tuồng và các tiết mục hòa tấu dàn nhạc truyền thống, các điệu múa dân gian đặc trưng của Việt Nam


Show diễn 02: Một thoáng Việt Nam


Đơn vị thực hiện: Đoàn nghệ thuật Minh Nhật


Giới thiệu những trang phục truyền thống và cách điệu duyên dáng, các điệu múa sinh động của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam

Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng 1 ngày

Are you planning a trip to Đà Nẵng, VN? Check out popular trips from our experts. Copy and make it to your own plan. Customize it Now!

Duration
1.0 day
Estimated
39.26 USD
Total travel distance
km
Number of places
12 places

View

Location

Address

155 Phan Chau Trinh street, Da Nang city

Meeting point

Agency Office

Plan a trip to Đà Nẵng, VN based on your personalized interests.

0 Comment

Scroll to top